کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
Shangri-La Hotel Kuala Lampur 5 star
3405000 5100000 2790000 2020000
The Ritz-Carlton Kuala Lampur 5 star
3280000 4865000 2780000 1970000
The Westin Kuala Lampur 5 star
3090000 4485000 2625000 1900000
JW Marriot Hotel Kuala Lampur 5 star
3065000 4410000 2570000 1875000
InterContinental Kuala Lampur 5 star
2765000 3830000 2310000 1760000
InterContinental Kuala Lampur 5 star
2765000 3830000 2310000 1760000
Sheraton imperial Kuala Lampur 5 star
2720000 3760000 2280000 1740000
Grand Millennium Kuala Lampur 5 star
2670000 3680000 2240000 1740000
Renaissance Kuala Lampur Hotel 5 star
2575000 3485000 2150000 1690000
The Royale Chulan Kuala Lampur 5 star
2540000 3410000 2120000 1680000
Concorde Hotel 4 star
2370000 3065000 1970000 1610000
Berjaya Times square Hotel 5 star
2360000 3065000 - 1605000
Pacific Regency Hotel Suites 5 star
2355000 3025000 1950000 1600000
Corus Hotel Kuala Lampur 4 star
2285000 2915000 1900000 1575000
The Royale Bintang Kuala Lampur 4 star
2165000 2680000 1790000 1530000
Sunway Putra Hotel 5 star
2160000 2760000 1830000 1550000
Furama Bukit Bintang 4 star
2150000 2650000 1775000 1520000
Grand Seasons Hotel 4 star
2085000 2530000 1720000 1500000
Hotel WP 4 star
2035000 2415000 1670000 1475000
Flamingo Hotel by the Lake 4 star
1880000 2110000 1530000 1415000
Sandpiper Hotel Kuala Lampur 3 star
1860000 2070000 1510000 1405200
Arenaa Star Hotel 3 star
1860000 2070000 1510000 1405200
Pacific Express Hotel 4 star
1820000 1990000 - 1380000
Sani Hotel 3 star
1785000 1955000 1435000 1415000
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3405000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2020000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3280000
نرخ اتاق 1 تخته
4865000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1970000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
4485000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2625000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3065000
نرخ اتاق 1 تخته
4410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2570000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1875000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2765000
نرخ اتاق 1 تخته
3830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1760000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2765000
نرخ اتاق 1 تخته
3830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1760000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3760000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1740000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1740000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2575000
نرخ اتاق 1 تخته
3485000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2540000
نرخ اتاق 1 تخته
3410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2120000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1680000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2370000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1970000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1610000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1605000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2355000
نرخ اتاق 1 تخته
3025000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2285000
نرخ اتاق 1 تخته
2915000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1575000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2165000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1530000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2160000
نرخ اتاق 1 تخته
2760000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1830000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1775000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1520000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2085000
نرخ اتاق 1 تخته
2530000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2035000
نرخ اتاق 1 تخته
2415000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1475000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1415000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
2070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1405200
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
2070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1405200
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
1990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1380000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1785000
نرخ اتاق 1 تخته
1955000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1435000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1415000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, ترانسفر فرودگاهی
  • روزهای رفت یکشنبه, دوشنبه, چهارشنبه, جمعه
  • مدت اقامت 7شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار از 16 آبان تا 15 آذر 1395
  • محل اقامت هتل
  • حمل و نقل هواپیما
  • نوع پرواز چارتر
  • شروع قیمت 1785000
  • خطوط هوایی Mahan