نمایشگاه بین المللی تجهیزات امنیتی، ایمنی، پلیسی و آتش نشانی دبی

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
Al Ghurair Rayhaan by Rotana 5 star BB
1877000 2369000
Carlton Tower 4 star BB
1745000 2405000
Suba Hotel 4 star BB
1665500 2246000
BEST WESTERN PREMIER Hotel 4 star BB
1584500 2084000
moscow Hotel Dubai 4 star BB
1578500 2072000
Lavender Hotel 3 star BB
1527000 1970000
Sun & Sands 3 star BB
1467500 1850000
Al Sarab 3 star BB
1505000 1925000
City Star 3 star HB
1410500 1736000
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1877000
نرخ اتاق 1 تخته
2369000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1745000
نرخ اتاق 1 تخته
2405000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1665500
نرخ اتاق 1 تخته
2246000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1584500
نرخ اتاق 1 تخته
2084000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1578500
نرخ اتاق 1 تخته
2072000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1527000
نرخ اتاق 1 تخته
1970000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1467500
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1505000
نرخ اتاق 1 تخته
1925000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1410500
نرخ اتاق 1 تخته
1736000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
توضیحات